پیشنهادهای انجمن کوه‌نوردان ایران به‌مناسبت روز جهانی کوهستان

* ارزش‌های طبیعی و فرهنگیِ یکی از کوه‌هایی را که می‌شناسیم، معرفی کنیم.

* تنوع زیستیِ یک کوهستان را دریابیم و بشناسانیم.

* برای حفاظت از یک کوه با مشارکت کوه‌نوردان، برنامه بدهیم.

* با رسانه‌ها تماس بگیریم و از آنان بخواهیم که مسایل کوهستان را بیشتر مطرح کنند.

* یک مسیر کوه‌پیمایی را پاک‌سازی کنیم.

* همایش، جشن، یا سمینار مجازی با موضوع کوهستان و کوه‌نوردی برگزار کنیم.

* درباره‌ی کوهستان و «کوه‌نوردی مسوولیت‌پذیر» بنویسیم.

* از مسوولان، حفاظت مؤثرِ کوهستان‌ها را بخواهیم.