لزوم شناسایی منابع و نقاط آلاینده حریم شهر تهران

رئیس اداره پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن اشاره به اقدامات این اداره کل برای تهیه اطلس آلاینده‌های مناطق ۲۲ گانه شهر تهران گفت: بسیاری از نقاط و منابع آلاینده در حریم شهرها قرار دارند بنابراین شناسایی منابع آلاینده در حریم پایتخت در دستور کار قرار گرفته‌ است.