تخریب پوشش گیاهی پارک ملی کرخه

از حدود یک ماه پیش تخریب‌ بخشی از منطقه حفاظت‌شده کرخه و قطع درختان و پوشش گیاهی این پارک به منظور احداث سیل‌بند در اطراف شهرستان شوش آغاز شده و همچنان در حال انجام است.
منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش کرخه با حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت، در حاشیه رودخانه کرخه در غرب استان خوزستان قرار گرفته که زیستگاه اصلی «گوزن زرد» از گونه‌های در خطر انقراض است.