۱۵۵ هزار هکتار از عرصه های ملی و دولتی تهران صاحب سند تک برگ شدند

به گزارش ایسنا علینقی حیدریان در سی و پنجمین جلسه کارگروه رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران گفت: در جهت اجرای قانون جامع کاداستر، ۲۱هزار هکتار دیگر از اراضی ملی و دولتی استان تهران دارای اسناد تک برگ شد.

مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: با پیگیری های به عمل آمده و برگزاری جلسات مستمر کارگروه مشترک و با احتساب این میزان اراضی کاداستری شده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵۵ هزار هکتار از عرصه های ملی و دولتی استان تهران دارای اسناد تک برگ شدند.

وی از صدور اسناد تک برگ برای ۳۵ هزار هکتار دیگر از اراضی ملی استان تهران در آینده نزدیک خبرداد و اظهارکرد: با اصلاح هندسی انجام شده و تأئیدیه کمیته فنی ممیزی و رفع موانع موجود بر سر راه صدور اسناد مالکیت در این جلسه، این میزان اراضی که مربوط به شهرستان های ری، پردیس و فیروزکوه است برای صدور اسناد تک برگ به ادارات ثبت شهرستان های مذکور تحویل داده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران حیدریان در پایان برسرعت بخشیدن در اجرای طرح کاداستر تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت اجرای این طرح در پیشگیری از تخلفات و سوء استفاده های احتمالی از اراضی ملی، اجرای این طرح در سال جاری به عنوان اقدامی جهشی در دستور کار این اداره کل قرار دارد.