گردشگری با نقشه مهندسی فرهنگی کشور کاملا منطبق است

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ولی تیموری در دیدار با محمود حاجیلویی ـ معاون خط مشی‌گذاری و هماهنگی اجرایی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ و اعضای این بخش که با هدف بازخوانی سند راهبردی توسعه گردشگری و نیز بررسی مفاد فرهنگی سند یادشده در محل معاونت گردشگری انجام شد، گفت: با توجه به تکلیف قانونی و جهت‌گیری تعیین‌شده در ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به منظور تدوین سند توسعه گردشگری، اقدام برای تحقق آن گامی در راستای ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی در بخش گردشگری به شمار می‌آید.

وی بیان کرد: ما از نگاه هم‌افزایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای پربار ساختن و اثرگذار کردن این سند در حوزه فرهنگی استقبال خواهیم کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: گردشگری صنعتی به شمار می‌آید که مرتبط با مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و بخش فرهنگ به عنوان یکی از ارکان اصلی آن، خود را با اهداف کلان نقشه مهندسی فرهنگی کشور در انطباق کامل قرار داده است.

محمود حاجیلویی ـ معاون خط مشی‌گذاری و هماهنگی اجرای ستاد فرهنگ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی ـ نیز با تشریح نقشه مهندسی فرهنگی و ستاد تشکیل‌یافته، سیاست‌های فرهنگی گردشگری، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را با تاکید بر مزیت‌ها و ارزش‌افزوده فرهنگی در صنعت گردشگری مطرح کرد.

او با تاکید بر این‌که در اسناد فرادست فرهنگی، موضوعات باید فراتر از اقدامات یک قوه دیده شوند، به لزوم مشارکت همه کنشگران در درون حاکمیت ملی اشاره کرد و افزود: ارتقای مباحث فرهنگی در سند راهبردی به متولی‌گری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام می شود و به این ترتیب از تعدد اسناد جلوگیری خواهد شد.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهوری ـ به تازگی با ابلاغ ماده واحده «سند جامع گردشگری» ، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را موظف کرده است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند جامع گردشگری» را مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور بازخوانی کند.