ویدئو / راسوها اوضاع کرونا را بدتر می‌کنند؟

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: نوید مرسلی