ویدئو / اندکی باران و آبگرفتگی، داستان تکراری اهواز

تصویربردار: علیرضا محمدی، مهناز دژبان / تدوینگر: حسین هرمزی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده