همکاری محیط زیست و جهاد کشاورزی برای حفاظت از تالاب‌های کشور

به گزارش ایسنا احمدرضا لاهیجان زاده افزود: این تفاهمنامه در جهت همکاری در حفاظت و احیای تالاب‌های ایران از طریق توانمندسازی و جلب مشارکت جوامع محلی در استقرار برنامه کشاورزی پایدار در جهت حمایت از اجرای هر چه موثرتر اقدامات اولویت‌دار برنامه‌های مدیریت مصوب تالاب‌ها، تعمیم نتایج و دستاوردهای پروژه “همکاری در احیای دریاچه ارومیه” در سایر تالاب‌های کشور و فراهم‌سازی امکان دسترسی به گزارش‌ها و اطلاعات فنی منعقد شد. در این تفاهمنامه تمرکز بر تالاب‌های دارای برنامه مدیریت زیست بومی و ثبت شده در کنوانسیون رامسر است.

وی اضافه کرد: از جمله موضوعات مهم این تفاهمنامه می توان به تدوین پیش‌نویس سیاست‌ها و قوانین مشترک در برنامه هفتم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، به گونه‌ای که متضمن حفاظت از تالاب‌های کشور و تعمیم الگوی کشاورزی پایدار باشد اشاره کرد.

در ادامه این برنامه علی ارواحی – مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران – با اشاره به سابقه اجرای پروژه الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه از طریق کشاورزی پایدار در همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهادکشاورزی و برنامه توسعه ملل متحد اظهار کرد: این پروژه و پایلوت های کشاورزی پایدار از سال ۱۳۹۳ تاکنون برای هفت سال متمادی و در بیش از ۲۰۰ روستا واقع در استان های آذربایجان غربی و شرقی اجرا شده است و در نتیجه آن شاهد دستاوردهای ارزشمندی بودیم که از آن جمله می توان به کاهش آب مصرفی و نهاده های شیمایی به ترتیب به میزان ۳۰ و ۴۰ درصد و ارتقای سطح مشارکت جوامع محلی و بهره برداران بومی در بخش کشاورزی اشاره کرد.

وی در پایان گفت: تفاهمنامه ای که بین معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان محیط زیست و ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به امضا رسید نقطه عطفی ست برای زمینه سازی تعمیم دستاوردهای پروژه کشاورزی پایدار در سراسر حوضه دریاچه ارومیه و سایر تالابهای کشور و امید است با همگرایی بیشتر و همکاری موثرتر دست اندرکاران مدیریت تالابها شاهد بهبود وضعیت تالابهای کشور باشیم.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده