زندگی میلیاردها نفر از مردم جهان تحت تاثیر کمبود آب

به گزارش ایسنا، آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر کمبود آب در مناطق مختلف جهان، زندگی بیش از سه میلیارد نفر از مردم را تحت تاثیر قرار داده و میزان آب سالم در دسترس برای هر فرد در مدت بیش از دو دهه یک پنجم کاهش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۱.۵ میلیارد نفر از مردم جهان از کمبود شدید آب یا حتی خشکسالی رنج میبرند چرا که ترکیبی از عوامل متعدد از جمله نامطلوب بودن وضعیت جوی، افزایش تقاضا و مدیریت ضعیف، کشاورزی را در سراسر جهان با مشکل روبرو کرده است.

در عین حال سازمان ملل هشدار داده است که میلیاردها نفر در جهان با خطر گرسنگی و کمبود گسترده و مزمن مواد غذایی بر اثر ناکامی در حفظ منابع آبی و مقابله با بحران آب و هوایی روبرو هستند.

مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (FAO) گفت: ما باید کمبود آب ناشی از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا برای منابع آب شیرین) و نیز کمبود آبی را که در الگوهای نامناسب بارندگی نشان داده می شود، بسیار جدی بگیریم زیرا این‌ها واقعیاتی هستند که همه ما با آن زندگی می کنیم و لازم است این موضوع در بحث کشاورزی نیز مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روزنامه گاردین، وی افزود: اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد از جمله از بین بردن گرسنگی و بهبود دسترسی به آب پاک هنوز محقق نشده اما برای بهبود روش های کشاورزی در سراسر جهان و مدیریت عادلانه منابع، باید کارهای بیشتری انجام شود.