انتصاب رییس سازمان جنگل‌ها به عنوان رییس شورای حکام مرکز مدیریت حوزه آبخیز

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، طرح تاسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در ایران در قالب موسسات تحت پوشش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد - یونسکو - با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی در سی و هشتمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۳۹۴ در پاریس مورد تصویب قرار گرفت. متعاقباً، با تشکیل کمیته‌ای با محوریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، پیش‌نویس موافقتنامه تاسیس با فرمت پیشنهادی یونسکو تهیه و در فروردین سال ۱۳۹۶ توسط وزارت جهاد کشاورزی جهت طرح در جلسه هیئت دولت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شد و پس از اعمال اصلاحات ابلاغی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، در تیر ماه ۱۳۹۶ در جلسه هیئت وزیران طرح و مشروط به تایید متن توسط وزارت امورخارجه تصویب شد. 

شایان ذکر است در سال جاری با پیگیری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مراحل تکمیلی انجام و موافقتنامه تاسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در اول مهر ماه سال جاری در قالب موسسات تحت پوشش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با هدف ظرفیت سازی تبادل اطلاعات وارتقای دانش و فناوری در این زمینه توسط وزیر جهاد کشاورزی و دبیرکل کمیسیون یونسکو در ایران امضا و مبادله شد.