بودن…

اصلا یعنی چی دقیقا این شرایط؟ چطور ممکنه بعضی اینقدر راحت تیشه به ریشه انگیزه ها بزنن؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ آقا چطور میشه کاری کرد که همه خوب باشن؟ بدی به چه دردی میخوره؟ گیج شدم نمیفهمم واقعا قربون خدا برم اما کاش از اول بدی رو جزو آپشن های آدما قرار نمیداد…  ... “بودن…”

ادامه ←