جنگل ابر به ابرها می رود !

محمدی‌زاده: مشکلی برای احداث جاده جنگل ابر نیست/وزارت راه سرعت احداث جاده را افزایش دهد
 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست از …