امید به محیط زیست ایران آمد

آخرین بازمانده جمعیت غربی درنای سیبری، دقایقی قبل در دامگاه فریدونکنار فرود آمد. این دهمین سال متوالی است که این درنای سیبری که جنسیت آن نر می‌باشد، مهاجرت زمستانه خود را به تنهایی انجام می‌دهد و وارد ایران می‌شود. در زمستان سال ۱۳۸۶ سه درنای سیبری وارد تالاب‌های منطقه فریدونکنار شدند که متاسفانه یکی از درناها بر اثر شلیک گلوله از بین رفت. یک سال بعد در زمستان سال ۱۳۸۷ دو درنای سیبری باقیمانده که یکی از آن­ها امید و دیگری یک درنای ماده بود مجدداً به