🎄همایش بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط ‌زیست🎄

🎄همایش بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط ‌زیست🎄 عنوان  و  فهرست سخن گویان  اعم ازمسئولین و استادان پرطمطراق و دهان پرکن  بود. به نظر نمی رسید از آن همایش های بهر جهتی باشد… گفته بودیمدنباله مطلب وسلسله بحث هاي مباحث روز پارك هاي طبيعي و محيط زيست طبيعي در:https://www.instagram.com/sharifi4995/  ... “🎄همایش بررسی ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی و محیط ‌زیست🎄”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده