رای اعتمادی به رنگ آب!

طبق آخرین گزارش منتشر شده در شورای عالی آب، 94 درصد مساحت ایرانِ امروز درگیر خشکسالی است و بر همین بنیاد، شرایط آبی در استان‌های خوزستان، قم و خراسان شمالی وخیم و در استان‌های خراسان جنوبی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و بخش‌هایی از استان‌های زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان و سمنان با درجات شدید تا بسیار شدید درگیر خشکسالی هستند.    بر بنیاد آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو، اكنون 37میلیون ایرانی در معرض تنش آبی قرار داشته و بیش از 350 دشت کشور، خط قرمزهای اکولوژیک را رد کرده و این‌گونه است که امروز، شرایط برای اقتصادِ جوامع محلی بحرانی‌تر از گذشته شده تا درکنار ورشکستگی آبی، شاهد گسترش فقر و از بین رفتن روستاهای مهم خویش باشیم.   از سوی دیگر و بر اساس آنچه که سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، درحال حاضر بیش از 10 میلیون  ... “رای اعتمادی به رنگ آب!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده