تبرئه انسان, تهمت به حیوان!

باز هم یک انسانی یک غلطی کرد و عده ای آنرا به حیوان نسبت دادند. موجود تجاور کننده به آتنا، انسان با نام علمی هوموساپینس بوده انقدر نگویید کفتاران جنایتکار, روبهان فلان، گرگان و خفاشان چنین کردند…این بی فرهنگی که هر اتفاق بدی را به حیوانی نسبت می دهیم کی تمام می شود؟!  ... “تبرئه انسان, تهمت به حیوان!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده