احداث جنگل عمودی برای مقابله با آلودگی هوا

کشور چین اخیرا برای گذر زودهنگام از بحران آلودگی هوا در یکی از شهرهای خود، دست به اقدامی ابتکاری برای احداث برج های سبز زده است که ترکیبی از ساختارهای معماری را شامل می‌شود.
در برج های عمودی چین مجموعاً یک هزار و ۱۰۰ درخت و ترکیبی از ۲ هزار و ۵۰۰ بوته و گیاه وجود دارد  که قادر اند سالانه ۲۵ تن دی‌اکسید کربن و تولید روزانه ۶۰ کیلوگرم اکسیژن به همراه داشته باشند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده