یکشنبه ۲۱ آذر؛ جشن روز جهانی کوهستان

تجدید دیدار کوه‌نوردان، تجدید پیمان برای حفاظت از کوهستان، و قدردانی از پدیدآورندگان مطالب کوه‌نوردی و مربوط به حفاظت کوهستان در دومین «جشنواره‌ی کوه‌نوشته‌ها»  ... “یکشنبه ۲۱ آذر؛ جشن روز جهانی کوهستان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده