روز جهانی خاک را گرامی بداریم.

از خاک و منابع طبیعی محافظت کنیم و به اصول توسعه پایدار پایبند باشیم.

 

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده