برنامه هاي بخش تحقيقات بيابان در سند چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه کشور

1- ارتقاء و تقويت خدمات پايش و نظارت در فرایندهای بیابانزایی در کشور ‏(اولويت ها )‏  طرح ايجاد سامانه پايش شاخص¬ها و معیارهای بیابانزایی  طرح احداث شبكه ايستگاههاي تحقیقاتی پایش گرد و غبار و رسوب سنجي فرسايش بادي در ‏مناطق بياباني كشور،  پايش اثرات تغييرات اقليمي بر روند بیابانزایی در کشور،  بهبود نظام ارزيابي، اثربخشي و اولويت بندي پروژه هاي تحقيقاتي  طرح  پايش معيارها و شاخصهاي بيابانزايي در کشور  طرح ارزیابی ریسک خطرات زیست محیطی فعالیتهای انسانی در مناطق بیابانی  پژوهش در زمینه صدمات ناشی از تغيير کاربري‌هاي مؤثر بر تخریب سرزمین و تشديد فرسايش  تدارك وتجهيز پايگاه‌ها و ايستگاه‌هاي ثبت دايمي ويژگي‌هاي مربوط به آب، خاك، گياه و اقليم در ‏مناطق بياباني کشور  ارتقاء و استقرار نظام پايش، ارزيابي واثربخشي عملكرد و اقدامات اجرايي نهادهاي مرتبط بر ‏اساس برنامه استراتژيك مهار ريزگردها   2- ارتقاء و توسعه روشها و فناوريهاي کنترل کانونهاي بحران فرسايش بادي و ريزگرد تشكيل بانك اطلاعات  ... “برنامه هاي بخش تحقيقات بيابان در سند چشم انداز 1404 و برنامه ششم توسعه کشور”

ادامه ←

راستی چرا چنین است؟

‏•‏چرا انتقاد پذیر نیستیم و فکر می کنیم کسی که عیب ما را به ما بگوید بدخواه ما است؟ •چرا بجای تلاش برای ارتقاء شایستگی خودمان، سعی می کنیم افراد شایسته را خراب کنیم؟ ‏•‏چرا فکر میکنیم با صدقه دادن، خود را در مقابل اقدامات نابخردانه مان بیمه می کنیم. •از دور اندیشی و برنامه ریزی عاجزیم و غالبا” دچار روزمرگی و حل بحران هستیم. •در هر شرایطی منافع شخصی را به منافع جمع ترجیح میدهیم. •در هر کاری اظهار نظر می کنیم و از گفتن نمی دانم شرم داریم. •چرا مرده ها یمان را بیش از زنده ها یمان احترام می گذاریم. • بخشی از فضای منزل را به مبل و میز نهار خوری اختصاص میدهیم ولی روی زمین می نشینیم و توی سفره غذا می خوریم. •هنگامیکه به هدفمان نمی رسیم آنرا به حساب نصیب و قسمت یا سرنوشت و بد بیاری می گذاریم ولی هرگز به تجزیه  ... “راستی چرا چنین است؟”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده