مغایرتهای زمان ما

ما امروزه خانه های بزرگتر داریم اما خانواده های کوچکتر ؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر ، مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین تر ؛ آگاهی بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر ، درآمدهای بالاتر اما اصول اخلاقی پایین تر، متخصصان بیشتر اما مشکلات نیز بیشتر؛ داروهای بیشتر اما سلامتی کمتر، ساختمانهای بلندتر اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر اما دیدگاه های باریکتر، فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر؛ درآمد بیشتر اما طلاق بیشتر؛ منازل رویایی اما خانواده های از ‏هم پاشیده، بدون ملاحظه ایام را میگذرانیم، خیلی کم میخندیم، خیلی تند رانندگی میکنیم، خیلی زود عصبانی میشویم، تا دیروقت بیدار ‏میمانیم، خیلی خسته از خواب برمیخیزیم، خیلی کم مطالعه میکنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه میکنیم و کمتر تفکر و دعا ‏میکنیم، زندگی ساختن را یاد گرفته ایم نه زندگی کردن را؛ به زندگی، تنها سالهای عمر را افزوده ایم و نه  ... “مغایرتهای زمان ما”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

(بدون عنوان)

تنهائی و آوارگی در کوچه و خیابان و اینکه بدونی هیچکس تو رو نمیخواد بدترین احساسه..بجای خرید گربه های مارک دار.. از گربه های نیازمند خیابانی خودمان نگهداری کنید… باین طریق از ظلم و ستمی که فروشندگان بر سر مارک دارها میاورند نیز جلوگیری خواهید کرد    ... “(بدون عنوان)”

ادامه ←