سوم مارس؛روز جهانی دفاع از حقوق بومیان در برابر تخریب محیط زیست

بر اساس گزارشی که سال 2015 از سوی سازمان غیردولتی گلوبال ویتنس منتشر شده هر هفته حدود دو فعال محیط زیست و حقوق بومیان در جهان کشته می‌شوند که این حقیقت تلخ توجه و حمایت بیشتر مجامع بین المللی را می طلبد. سالهاست که با گسترش فعالیت های ضد شکار،سدسازی های مخرب و برنامه هایی که به تخریب طبیعت منجر می شوند بر شدت خشونت،تهدید و حذف فیزیکی فعالین محیط زیست نیز افزوده شده که در ابتدای سال 2015 گریگوری گیبارد که از او به عنوان یکی از فعالان حفاظت محیط زیست و ضد شکار یاد می شد،در جمهوری زیمبابوه …  ... “سوم مارس؛روز جهانی دفاع از حقوق بومیان در برابر تخریب محیط زیست”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده