اَبَر سدهایی که دیگر منجی نیستند!

هر سال روز بیست و دوم مارس برای نگهداشت سرمایه بی نظیر و البته اندک زمین ” آب ” گرامی داشته می شود و در کشور ما و البته کشورهای دیگر به فعالین و دوستداران محیط زیست برچسب ناآگاهی می زنند و حتی در روزهای اخیر تا مرحله حذف فیزیکی هم پیش رفته اند که “برتا کاسِرس” کنشگر فعال و مشهور محیط زیستی جهان از آن جمله بود. آنها برتاها را حذف می کنند تا شاید بتوانند نانِ چرب سدسازی را بدون دردسر و راحت تر صرف کنند! در این بین نادیده گرفته شدن حقوق جوامع محلی و بومی، از …  ... “اَبَر سدهایی که دیگر منجی نیستند!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده