10 گام عملی برای حفاظت از خانه ” زمین “

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد 10 گام عملی و ساده را بعنوان اقدامات اثرگذار در زمینه حفظ سیاره زمین برشمرده است كه مي تواند با تحمل كمترين زحمت از سوى هريك از ساكنان زمين انجام شود ؛

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده