ساعت زمین، کمک به درخشش نور در تغییرات اقلیم

باز هم سالی دیگر و فعالیتی دیگر برای کمک به زمین و محیط زیست.

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده