کانال تلگرامی «پایش محیط زیست» راه اندازی شد.

به منظور انتشار سریع تر اخبار و رویدادهای حوزه محیط زیست کانال تلگرامی « پایش محیط زیست» راه اندازی شد. برای پیوستن به کانال لینک زیر را کلیک نمایید.    http://telegram.me/payeshemohitzist   نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.  m.c.payesh@gmail.com     ... “کانال تلگرامی «پایش محیط زیست» راه اندازی شد.”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

چند نکته در مورد خشکسالی

خشکسالی؛ واقعیت سرزمین‌های خشک است نه بلای آن.  آنچه که خشکسالی را به مصیبت بدل می‌سازد، نبود باران نیست؛ نادانی است.   فقر مدیریتی بیشتر از فقر اقلیمی می‌تواند وخامت خشکسالی را افزایش دهد. .  برتری دادن به مدیریت ریسک نسبت به مدیریت بحران؛ مهمترین عامل مهارکننده‌ی خشکسالی است.   آ نچه که از خطر خشکسالی می‌کاهد، چیدمان توسعه بر اساس خواهش‌های بوم‌شناختی سرزمین است.     خشکسالی تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود، اگر یادمان باشد که ما در سرزمینی خشک زندگی می‌کنیم.  در جهان امروز وجود یا عدم وجود خشکسالی، دلیلی بر ثروتمند بودن یا فقر کشورها‌ی متأثر از آن به شمار نمی‌رود. برای غلبه بر خشکسالی باید به پیش‌گیری بها داد نه به درمان؛ باید مدیریت غیرسازه‌ای را اولویت داد نه مدیریت سازه‌ای‌ را.    هر چقدر میزان وابستگی معیشتی به سرزمین کاهش یابد، آسیب‌پذیری آن نسبت به رخداد خشکسالی نیز کمتر خواهد شد. سرزمینی که در آن خشکسالی موروثی  ... “چند نکته در مورد خشکسالی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده