فراخوان مشارکت در طرح جنگلانه

اعضای انجمن کوه‌نوردان ایران را به مناسبت روز جهانی کوهستان (20 آذر/ 11دسامبر) به مشارکت در “طرح جنگلانه” دعوت می‌کنیم. در این طرح که امسال دومین سال اجرای آن است، طبیعت‌دوستان ایران با راهنماییو همکاری اداره‌های منابع طبیعی یا محیط زیست، در روز جمعه 27 آذر اقدام به کاشتبذر درختان و بوته‌های بومی مناطق مختلف می‌کنند تا از این رهگذر، گامی در جهتاصلاح پوشش گیاهی مراتع و جنگل‌های کشور برداشته شود. برای اطلاعات بیشتر، به یادداشت 15 آذر این وبلاگ نگاه کنید. لطفا توجه داشته باشید که: * کاشت بذر و نهال نباید به شکل دلبخواه صورت گیرد، و در این مورد لازم است کهبا اداره‌های منابع طبیعی یا محیط زیست رایزنی شود و در عرصه‌هایی که آن‌ها اعلاممی کنند، بذر و نهال بومی منطقه کاشته شود. * عملیات دسته‌جمعی در روز 27 آذر، حرکتی است برای جلب مشارکت همگانی، اما کار بذر و نهال‌کاری محدود به این روز نمی‌شود.  ... “فراخوان مشارکت در طرح جنگلانه”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده