گزارش بذرکاری در ارتفاعات روستای کوهستانی سیجان

به‌نام حضرت دوست گزارش بذرکاری در ارتفاعات روستای کوهستانی سیجان سرکار خانم زهرا اویسی، از اعضای انجمن کوهنوردان ایران و عضو انجمن کارکنان دانشگاه تهران، مدتی است با همراهی خانواده و اهالی روستای کوهستانی سیجان، برای حفاظت و احیای طبیعت این منطقه کوهستانی دلسوزی و فعالیت می کنند. در این جا گزارشی از یکی از این فعالیت ها را می خوانید. اعضای انجمن کوهنوردان ایران در روستای سیجان، به اهتمام اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان البرز و هماهنگی و همکاری شورای روستا، جمعه 15 آبان ماه اقدام به بذرکاری در ارتفاعات این روستا کرد. در این برنامه چهار گونه‌ی گیاهی تنگرس(بادام کوهی)، برموس، جاشیر و آگروپایرون که از جمله گیاهان ارزشمند منطقه البرز محسوب می‌شوند در محدوه‌هایی از ارتفاعات که در معرض فرسایش خاک قرار داشت، کشت شد. در این برنامه تعدادی از همیاران طبیعت و تعدادی از اعضای بسیج روستا حضور داشتند. فرسایش شدید خاک در روستای سیجان  ... “گزارش بذرکاری در ارتفاعات روستای کوهستانی سیجان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده