مگر ابوالفضل به داد مراتع کشور برسد

مهندس ابوالفضل یاوری سکان مدیریت مراتع کشور را در دست گرفت.ایشان دارای فوق لیسانس آبخیزداری بوده وپیش از این در سمت های کارشناس مرکز تحقیقات بجنورد،مدیر جهاد سازندگی شهرستان بجنورد،معاون فرماندار شهرستان بجنورد و ریاست جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی و در یکسال گذشته عضو شورایعالی سازمان جنگلها،مراتع وآبخیزداری کشور بوده اند.پیش از این مهندس سید علی خلیل پور به مدت سه سال مدیر کل دفتر امور مراتع بودند.  در این جلسه دکتر گرشاسبی معاونت سازمان اذعان داشتند که به مراتع کم توجهی شده و مراتع ما در حال تبدیل به بیابان است و بعد باید برویم بیابانها را با کار آبخیز و بیابانزدائی اصلاح کنیم.این افتخار نیست که کار بیابانزدائی میکنیم ،ما باید از مراتع محافظت کنیم.دید مرتع فرا سازمانی و فرا وزارتخانه ای بایستی دنبال گردد.مهندس خلیل پور نیز خواستار تلاش فرا بخشی مدیران در تبیین نقش بارز مرتع در حفظ آب و خاک شدند.مهندس اسکندری مدیر کل حوزه ریاست  ... “مگر ابوالفضل به داد مراتع کشور برسد”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده