دریاچه ارومیه در حال احتضار

دریاچه ارومیه بر اساس مشاهدات میدانی در هفته آخر مهرماه نفس های آخر را می کشد.علیرغم اعلام افزایش 4 سانتی متری تراز آبی دریاچه که توسط مدیر کل دفتر مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه های دریای خزر و دریاچه ارومیه و دیگر منابع انتشار یافته،   دریاچه ارومیه در روزهای آخر حیات خود قرار دارد.در نقطه ی عمیق زیر پل رو گذر به خشکی گرائیده به نحوی که ضلع جنوبی دریاچه کاملا خشک و بخش هایی از ضلع شمالی دارای آب بوده که تراز آن به استناد بازدید میدانی و نقشه های ماهواره ای کاهش را نشان می دهد . نقاط زیر پل ارتباطی و جنوب دریاچه کاملا خشک شده است. با خشک شدن بیش از 95 درصد حجم دریاچه دیری نخواهد پایید که  صرفاً کویر نمک ارومیه شکل واقعی بخود بگیرد. دولت یازدهم زمانی سکان مدیریت دریاچه ارومیه را به عهده گرفت که عملا پیش بینی برخی کارشناسان ومنجمله  ... “دریاچه ارومیه در حال احتضار”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده