نتیجه پایش عملکرد 41 ساله در دو حوزه آبخیز در استان گلستان

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. چون به نتایج ارزیابی عملکرد توجه ندارد و حاضر به قبول نتایج سنجه های مختلف نیست. با وجود این همه تبلیغات کاهش مساحت جنگل های کشور، شاید گزارش افزایش مساحت جنگل در شمال وهم انگیز به نظر برسد. اما باور کنید نمی شود از واقعیت های موجود چشم پوشید. اخبار کاهش مساحت جنگل های کشور را نمی توان نپذیرفت، اما در هر ناحیه رویشی روند تخریب متفاوت و توان تجدید حیان محدود و نتیجه مختلف است. اگر از عملکرد مدیریت مبتنی بر تهیه و اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور دفاع نشود، بی تردید در حق  جنگلبانان خستگی نا پذیر جفا روا شده است. این پاور پوینت که بررسی تحقیقی اداره کل گلستان است با تقدیر و تشکر از تهیه کننده و همچنین ارائه دهنده برای بیان عملکرد اداره کل  ... “نتیجه پایش عملکرد 41 ساله در دو حوزه آبخیز در استان گلستان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

اَبَر ال نینو و سرنوشت ما در ایران …

اَبَر ال نینو و سرنوشت ما در ایران … (اسماعیل کهرم ) اجازه بدهید عرض کنم که بنده نسبت به پیش بینی های طویل المدت آینده به خصوص در مورد آب و هوا و آینده کره زمین کاملا بی اعتقادم. تمام تمدن های  باستانی، زمانی را برای تغییرات شدید جوی، انقراض حیات و تخریب کره زمین پیش بینی کرده بودند. شاید مشهورترین آنها انقراض حیات در تاریخ 2012 (توسط مایاها) بود که این تاریخ آمد و به سلامت گذشت. علاوه بر تمدن های گذشته، گروه هایی با اعتقادات خاص مانند…  ... “اَبَر ال نینو و سرنوشت ما در ایران …”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده