آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها ابلاغیه 1394/6/11

مصوبه دولت درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی ابلاغ شد. هیئت وزیران در جلسه 4/6/1394 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374- تصویب کرد:آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی موضوع تصویب‌نامه شماره 60742/ت16525هـ  مورخ 1/4/1378 به شرح زیر اصلاح می‌شود:1- عنوان آیین‌نامه به “آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها” تغییر می‌یابد. 2- متن زیر به عنوان جزء (ح) به بند (6) ماده (1) اضافه می‌شود:ح- کارگاه‌های ساختمانی. 3- متون زیر به عنوان بندهای (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (13) و (14) به ماده (1) الحاق می‌شود: 8- پرتو: پرتوهای یون‌ساز و غیریون‌ساز9- پرتوهای یون ساز: از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه پرتوهایی که بتوانند در مواد بیولوژیکی یون سازی نمایند. 10- پرتوهای غیریون ساز: از دیدگاه حفاظت در برابر اشعه پرتوهایی که نتوانند در مواد بیولوژیکی یون سازی نمایند. 11-  ... “آیین نامه نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و پرتوها ابلاغیه 1394/6/11”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده