ماجرای غم‌انگیز چهار ببر در باغ‌وحش ارم

دو تا با هم و دو تای دیگر جداگانه به پایتخت غبارآلود فرستاده شدند. هم مقصدشان یکی بود و هم سرنوشت‌شان و کم و بیش مشابه. هر چهار ببر پشت میله‌های باغ‌وحش ارم چندین روز را به شب رساندند. دو تای آنها به طرز فجیعی مردند؛ آن که از سیبری آمده بود بر اثر بیماری و ببر بنگال در استخر آب خفه شد. وضعیت و سرنوشت ببر ماده‌ای که از روسیه به تهران ارسال شد همچنان در هاله‌ای از ابهام است و ببر سفید نیز معلوم نیست از کجا و چگونه خریداری شده و به تهران آمده است. جفت روسی، بلاکشان سومدیریتروسیه و ایران گربه‌سانان‌شان را معاوضه کردند. ایران دو پلنگ داد به  ... “ماجرای غم‌انگیز چهار ببر در باغ‌وحش ارم”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

برای اروند که امروز ۱۵ ساله شد

    خیلی دوست داشتم تا او را ترغیب کنم به همراهم دوری در پردیسان زده و ۶٫۳ کیلومتر را راه‌پیمایی کنیم. اما در طول دو سال گذشته، روزهای اندکی پیش آمد که دعوتم را پذیرفت و یک ساعتی را با هم پیاده‌روی کردیم. تا اینکه چند هفته پیش بهش گفتم: در ازای چه پاداشی، امشب با من همراه خواهی شد؟ بلافاصله پاسخ داد: هیچی! نمی‌آیم، خودت را هم خسته نکن پدر!! اما از رو نرفتم و اصرار کردم … پیشنهادهای اغواکننده‌تری که به ذهنم می‌رسید را بر روی میز نهادم، اما باز هم فایده نداشت. تا اینکه بهش گفتم: امروز تنهایم و دلم می‌خواهد همراهی‌ام کنی، حوصله تنها دویدن را ندارم پسر! گفت: واقعاً تنهایی و می‌خواهی باهات بیایم؟ گفتم: بله.     و آمد …     اون روز بود که فهمیدم پسرم، مرد شده است و زین‌پس باید با قوانین مردها با او گفتگو کنم … مردی  ... “برای اروند که امروز ۱۵ ساله شد”

ادامه ←

سر گاو و خمره

سر یک پلنگ نر در روستایی در ایالت راجستان به مدت پنج ساعت در ظرفی فلزی گیر کرد این حیوان دنبال آب بود که سرش در این ظرف فلزی گیر کرد.این اتفاق دریک روستا در ایالت راجستان هند اتفاق افتاد.و پس از بیهوش کردن پلنگ او را از شر ظرف فلزی نجات دادند. بنظر شما اگر این اتفاق در ایران رخ میداد چه سرنوشتی در انتظار پلنگ بود ؟؟؟؟ داستان سر گاو که در خمره گیر کرده بود را حتما شنیده اید؟!!!      ... “سر گاو و خمره”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده