چرا پایش ذرات کمتر از دو و نیم میکرون اهمیت دارد؟

ذرات کمتر از دو و نیم میکرون یکی از عوامل با ریسک بالای
ایجاد مرگ و میر در انسانها شناخته شده است بر اساس برآورد یونپ این دسته ذرات
مسئول مرگ سالانه حدود سه میلیون کودک و نوجوان
در جهان هست و بنابراین پایش این
آلاینده می تواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد.

این ذرات دارای قطر دو و نیم میکرون و یا کمتر می باشند که
تقریبا 1.30 قطر موی انسان است و به ذرات
ریز
(
fine
) نیز شناخته می
شوند. ترکیب شیمیایی ذرات بستگی به محل، زمان و آب و هوا متفاوت بوده و منابع
انتشار آن شامل انواع فعالیت های احتراقی (وسایل نقلیه موتوری، نیروگاهی، سوزاندن
چوب، و غیره) و فرایندهای صنعتی خاص می باشد. این نوع آلودگی ذرات هم به طور
مستقیم و هم به شکل آلاینده ثانویه در جو
شکل می گیرد. سولفات ها و نیترات ها در
این گروه قرار دارند. مطالعات بهداشتی، ارتباط معنی داری بین قرار گرفتن در معرض
ذرات ریز و مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی و ریوی نشان داده اند.

امروزه پایش ذرات در سه دامنه کمتر از ده PM10  ، PM2.5 و PM1  و داشتن اطلاعات در این
سه گستره می تواند کمک شایان توجهی در بررسی ها و اتخاذ تصمیمات
مدیریتی و کنترل
آلاینده ها نماید. این در حالیست که در کشور ما در طی ده سال گذشته بیشتر در
ا
ستقرار آنالایزرهای کمتر از ده میکرون و پس از آن طی دو سال اخیر در افزایش نصب
آنالایزرهای کمتر از دو ونیم میکرون سرمایه گذاری شده است و ضرورت دارد با توجه به
نقش ذرات کوچکتر بواسطه اهمیتشان در بروز ریسک های بالاتر بهداشتی، پایش این دسته
ذرات در اولویت
پارامترهای کیفی هوا قرار گیرد.  

برای اطلاعات بیشتر لینک زیر را ملاحظه فرمایید.  

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_C2.pdf

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده