معرفی کتاب: وقتی رودخانه ها می خشکند!

عنوان: وقتی رودخانه ها می خشکند(آب ، بحران قرن بیست و یکم)

نوشته : فرد پی یرس

ترجمه :بهشید دلیلی

انتشارات بهجت

چاپ اول، سال ۱۳۹۳

«من یک روزنامه نگارم. به خاطرشغلم مجموعه ای از خبرهای منتشر شده را جمع آوری کرده ام. خبرهایی از رودنیل در مصر، رودخانه زرد در چین، ایندوس در پاکستان، کلرادو و ریوگرند در امریکا. اخبار تمام این رودخانه ها در یک موضوع شریکند، همگی قطره قطره در ماسه و خاک گم می شوند. گاهی فرسنگ ها دور ازدریا.» این جملات بخشی از پیش گفتار کتاب است. نویسنده کتاب آقای پی یرس در این مقدمه کتاب خود را سفری برای شناخت و شناساندن رودخانه های دنیا که در معرض نابودی قرار دارند معرفی می کند «اطلس قدیم من با واقعیت جغرافیایی موجود تطبیق نمی کند. دریاچه های شور و شیرین از صحنه جغرافیا محو می شوند. درس هایی که در کلاس های جغرافی، داستان زندگی رودخانه ها را از آغاز حرکت از کوه  تعریف می کرد و سرگذشت پیوند جویبارهای کوچک را می گفت و عاقبت انبوه آب های پرطغیان را به اقیانوس ها سرازیر می کرد اکنون فقط افسانه است. حالا بسیاری از رودخانه ها در حال مرگ هستند»  

پی یرس در جای جای کتاب می کوشد بحران مرگ سریع رودخانه های جهان را بازگو نماید و با بیان نمونه های مهم از دست اندازی های بشر زیاده خواه می پرسد: « وقتی رودخانه های بزرگ بمیرند چه خواهیم کرد؟»

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده