ماجرای غم‌انگیز چهار ببر در باغ‌وحش ارم

دو تا با هم و دو تای دیگر جداگانه به پایتخت غبارآلود فرستاده شدند. هم مقصدشان یکی بود و هم سرنوشت‌شان و کم و بیش مشابه. هر چهار ببر پشت میله‌های باغ‌وحش ارم چندین روز را به شب رساندند. دو تای آنها به طرز فجیعی مردند؛ آن که از سیبری آمده بود بر اثر بیماری و ببر بنگال در استخر آب خفه شد. وضعیت و سرنوشت ببر ماده‌ای که از روسیه به تهران ارسال شد همچنان در هاله‌ای از ابهام است و ببر سفید نیز معلوم نیست از کجا و چگونه خریداری شده و به تهران آمده است.

جفت روسی، بلاکشان سومدیریت
روسیه و ایران گربه‌سانان‌شان را معاوضه کردند. ایران دو پلنگ داد به

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده