سر گاو و خمره

سر یک پلنگ نر در روستایی در ایالت راجستان به مدت پنج ساعت در ظرفی فلزی گیر کرد این حیوان دنبال آب بود که سرش در این ظرف فلزی گیر کرد.این اتفاق دریک روستا در ایالت راجستان هند اتفاق افتاد.و پس از بیهوش کردن پلنگ او را از شر ظرف فلزی نجات دادند.

بنظر شما اگر این اتفاق در ایران رخ میداد چه سرنوشتی در انتظار پلنگ بود ؟؟؟؟

داستان سر گاو که در خمره گیر کرده بود را حتما شنیده اید؟!!!

 

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده