بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 16

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است، چون به طور دقیق به مردم نمی گوید، توقف بهره برداری تا چند سال و جایگزین کالا و خدمات جنگلداری چگونه و با چه حمایتی توسط چه دستگاه های متعهدی تأمین می شود.

متاسفم که در این چند ساله با برخی مواضع و نظرات غیر کارشناسی از سوی کسانیکه در بخش اجرا در جنگلداری سابقه کاری ندارند مواجه می شوم، می گویند مجریان در طول چهار دهه بریدند و بردند، چه کاری در طرح جنگلداری انجام دادند !

در این مورد تاکنون کوتاهی کردیم و نگفتیم و اکنون لازم است خوب بگوییم و تبلیغ کنیم، تا مردم بدانند در طرح های جنگلداری ببر و ببر نبوده است!

مساحتی حدود 1.100.000 هکتار از جنگل های 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده