بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 17

نظر توقف بهره برداری از جنگل نظر پخته شده ای نیست و کاملا خام است. پنجاه سال است جنگلداران شمال کشور در  اجرای ملی کردن جنگل ها با منافع اشخاص سوداگر در تضاد و تعارض هستند. چه طیفی در طول پنجاه سال در برابر متجاوزان با جنگلدارن همراهی کردند !

آیا برآیند صدای جامعه این بود که عرصه تجاوز شده توسط یک روستایی احیا شده است ؟ چرا عنوان مجرمانه تجاوز را به عنوان اختلاف تنزل دادند؟

آیا این نکات با بازخوانی سوابق اقدام و ارزیابی عملکرد و تغییر و تصویب قانون واضح نیست ؟

بی تردید انتخاب راهِ حل اختلاف در کمیسیون ماده واحده حل اختلاف به جای برخورد با فعل مجرمانه تصرف جنگل عقب نشینی تاکتیکی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده