اَبَر ال نینو و سرنوشت ما در ایران …

اَبَر ال نینو و سرنوشت ما در ایران …

(اسماعیل کهرم )

اجازه بدهید عرض کنم که بنده نسبت به پیش بینی های طویل المدت آینده به خصوص در مورد آب و هوا و آینده کره زمین کاملا بی اعتقادم.

تمام تمدن های  باستانی، زمانی را برای تغییرات شدید جوی، انقراض حیات و تخریب کره زمین پیش بینی کرده بودند.

شاید مشهورترین آنها انقراض حیات در تاریخ 2012 (توسط مایاها) بود که این تاریخ آمد و به سلامت گذشت. علاوه بر تمدن های گذشته، گروه هایی با اعتقادات خاص مانند…

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده