مثبت اندیشیدن در ورزش – بخش 1

در ساختار شخصیت ورزشکار؛ “افکار” از چنان قدرتی برخوردار است که می توانند سازنده باشند. باید بیاموزیم که افکارمان را “هوشمندانه” کنترل کنیم تا در ورزش و زندگی شخصی، به موفقیت های بزرگی دست یابیم. یکی از این روش ها؛ مثبت اندیشدن است که افکار منفی را از ما دور می کند.

 

به گزارش گروه کوه نوردی کلکچال به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی؛ راه های مثبت اندیشیدن عبارتند از:

نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، دانا و با ارزش بدانیم.

لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه های تقویت آن را بیابیم و تجربه کنیم.

لیستی از افکار منفی خود را در طی روز تهیه کرده و سعی کنیم برای هر فکر منفی، یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن؛ بتوانیم با افکار منفی، مقابله کنیم.

با خوش بینی؛ سعی کنیم دستوراتی را به ذهن خود بدهیم که اندیشه های جدید مثبت شکل گیرند.

از تردید و دو دلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم.

به ندای منفی درون خویش و تلقین های نگران کننده و مخرب دیگران بی توجه باشیم و سعی کنیم عکس آن ها را انجام دهیم.

در توصیف احوال و زندگی خود، از کلمات مثبت استفاده کنیم.

نویسنده مقاله: سرکار خانم زهرا علی آبادی فراهانی – مسئول محترم کمیته روان شناسی هیئت پزشکی ورزشی استان مرکزی

با سپاس فراوان – گروه کوه نوردی کلکچالwww.kolakchal.irwww.kolakchal.com