بسیار سفر باید تا پخته شود خامی+ توقف بهره برداری – 15

نظریه موسوم به تنفس بهره برداری از جنگل های شمال نظریه پخته شده ای نیست و کاملا خام است. توقف بهره برداری قطعاً به توقف طرح جنگلداری می رسد و قطعاً بهره برداری های محلی تشدید می یابد. هر چند می دانم روزهای تخطئه خدمات جنگلداران به جنگل سپری می شود، چون هیچ آفتابی تا ابد در زیر ابر پنهان نمانده است.

اما توقف تبعات بسیار خطرناکی برای حفظ موجودیت جنگل دارد.

جنگلداران در عین تنهایی و محرومیت خدمات ارزنده و شایان توجهی برای حفظ جنگل ها  انجام دادند و حالا عده ای معدود که حتی یک روز را در جنگل برای حفاظت از جنگل ها شب نکردند، حتی در یک حادثه حریق مسئولیت عملیات اطفا را به عهده

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده