چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(6)

طوفان در استان سیستان و بلوچستان 90 نفر را روانه بیمارستان کرد/ طوفان گرد و خاک تا فردا در این استان ادامه دارد

راهبرد كلان8 :

 آموزش و ارتقاء آگاهي و فرهنگ عمومي

اقدامات و راهکارها :

 1. تقويت نگاه زيست­محيطي به مقولۀ بيابانزايي با تکيه بر آموزه هاي ديني و فرهنگي؛
 2. فرهنگ‌سازي عمومي حفاظت از منابع آبی و خاکي کشور در سطح عموم از مدرسه تا جامعه؛
 3.  گسترش فضاي علمي از طريق ایجاد كرسي­هاي آزادانديشي، کانونهاي تفکر و مناظرات علمي مبتني بر جدال احسن و نقدپذيري عالمانه؛
 4. استفاده از ظرفيت رسانه‌ها براي پيشبرد اهداف و طراحي و اجراي مناظرات علمي در رسانه‌هاي عمومي؛
 5. طراحي و بهبود برنامه هاي مناسب آموزشي براي ظرفيت‌سازي و فرهنگ‌سازي مديريت خشكسالي؛
 6. طراحي و توليد برنامه هاي آموزشي چند رسانه اي متناسب با همکاری نهادهای مرتبط با موضوع؛
 7. توسعه هر چه بيشتر آموزش­هاي عمومي از طريق صدا و سيما، آموزش و پرورش و سازمان­هاي غيردولتي؛
 8. توسعه آموزش جوامع محلي و ارتقاء سطح دانش فني و مهارتي بهره­برداران با آموزش‌هاي تخصصي؛
 9. تربيت نيروي انساني متخصص و اثربخش در امر حفاظت خاک و مديريت آبخيز، با ايجاد و توسعه رشته­ حفاظت و مديريت خاک در مراکز آموزشي با استناد به مواد 21[1] و 23[2] قانون افزايش بهره وري کشاورزي؛
 10. بازنگري اساسي و به روز رساني ادواري دروس و سرفصل­ها در رشته­هاي مرتبط با حفاظت خاک و آب؛
 11. ارتقاء سطح كمي و كيفي ترويج يافته­هاي تحقيقاتي با ايجاد سيستم های­علمي و پيشرفته و توسعه فناوري‌هاي نوين و گسترش شبكه­هاي ترويج كشاورزي و منابع طبيعي (خصوصي و دولتي)
 12. تسريع در ايجاد و تعميم الگوهاي موفق و پايگاه هاي ترويجي قابل تعميم مناطق‌ بياباني جهت بهبود انتقال يافته‌هاي پژوهشي و تبادل دانش.


[1] ماده21ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و  دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی نمایند.

[2] ماده23ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی کارورزی توسط این مؤسسات می‌باشد.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده