چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(3)

راهبردها  و  راهکارها  : تعيين برنامه‌ها و اولويت‌هاي راهبردي، در شمار مهمترين و اصلي‌ترين وظايف هر سازمان و نهادي قرار دارد که براي دست‌يابي به اهداف ضروري و جهت گيري‌هاي اصلي، رويکردها و فعاليت ها و اقدامات اساسي آن نهاد لازم‌اند،. راهبردها مجموعه‌اي از رويکردها و اقدامات کلي است که براي دست‌يابي به اهداف ضروري مي‌باشند. به عبارتي ديگر به جهت گيري‌هاي اصلي، رويکردهاي مهم و فعاليت ها و اقدامات اساسي که براي تحقق اهداف لازم‌اند، راهبرد گفته مي شود. بديهي است بر اساس اين تعريف، راهبردها الزاماً متناسب با اهداف بوده و مسيرهاي تحقق اهداف را روشن مي‌کنند. به بیان ساده تر هدف از جنس مقصد است و راهبرد از جنس مسير. راهبردها، همان «نقشه‌ي راه» است كه به مدد آن، هر سازماني مي‌تواند دستيابي به آرمان و هدفي كه براي خويش قايل شده ا‌ست را با كمترين هزينه و مطمين‌ترين شيوه تحقق بخشد. در طراحي راهبردها، توجه به  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(3)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده