چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(3)

راهبردها  و  راهکارها  : تعيين برنامه‌ها و اولويت‌هاي راهبردي، در شمار مهمترين و اصلي‌ترين وظايف هر سازمان و نهادي قرار دارد که براي دست‌يابي به اهداف ضروري و جهت گيري‌هاي اصلي، رويکردها و فعاليت ها و اقدامات اساسي آن نهاد لازم‌اند،. راهبردها مجموعه‌اي از رويکردها و اقدامات کلي است که براي دست‌يابي به اهداف ضروري مي‌باشند. به عبارتي ديگر به جهت گيري‌هاي اصلي، رويکردهاي مهم و فعاليت ها و اقدامات اساسي که براي تحقق اهداف لازم‌اند، راهبرد گفته مي شود. بديهي است بر اساس اين تعريف، راهبردها الزاماً متناسب با اهداف بوده و مسيرهاي تحقق اهداف را روشن مي‌کنند. به بیان ساده تر هدف از جنس مقصد است و راهبرد از جنس مسير. راهبردها، همان «نقشه‌ي راه» است كه به مدد آن، هر سازماني مي‌تواند دستيابي به آرمان و هدفي كه براي خويش قايل شده ا‌ست را با كمترين هزينه و مطمين‌ترين شيوه تحقق بخشد. در طراحي راهبردها، توجه به  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(3)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(2)

چالش­ هاي اصلي : تبعات چالش ریزگردها، اینک در هیبت بحرانی فراموضوعی، تمامی سطوح زندگی از محیط زیست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و امنیت را در کشور و بویژه استان های درگیر نشانه گرفته و در مقياسي فرامنطقه اي، کارايي سرزمين­ها را کاسته و بر دامنه کيفي و کمي آلودگي­هاي زيست محيطي افزوده است. از این رو شاید بتوان گفت اقدامات و ستاده های ناشی از انجام طرحهای تحقیقاتی و اجرایی در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست، به همراه دیگر تلاش های نوشتاری ، دیداری و شنیداری ، در مقایسه با عمق و وسعت فشاری که بر منابع طبیعی و محیط زیست کشور وارد شده و می شود، تناسبی نداشته و متاسفانه روند فزونی فرایندهای تخریب سرزمین همچنان ادامه دارد. خلاصه بحث های کارشناسی جلسات متعدد کارگروه آب و ریزگرد در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-بخش تحقیقات بیابان منجر به شناخت چالش های زیر شده  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(2)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(1)

مقدمه: كم توجهي يا بي توجهي به قوانين طبيعت به خوبي نشانگر بروز اوضاعي است كه امروز در عرصه منابع طبيعي و محيط زيست با‌ آن مواجهيم. آلودگي هوا در كلانشهرها، فرسايش بادي و آبي خاك در عرصه هاي طبيعي، بحران آب و افت شديد آبخوانها، فرونشت زمين، تحريب روز افزون مراتع و جنگلها، گستردگي شوره زارها و كويرها و نهايتا تاخت و تاز ریزگردها و سایر فرايندهای ويرانگر بيابانزايي را مي توان ازجمله نمونه هاي عيني كم توجهي به منابع طبيعي و محيط زيست برشمرد. بروز پديده گرد و غبار طي چند سال اخیر در مناطق جنوب و جنوب غرب كشور گذشته از مشكلات فراواني که براي ساكنان اين خطه از كشور بوجود آورده است، دامنه گسترده تری يافته بطوریکه بيش از 20 استان كشور را با جمعيتي بالغ بر 52 ميليون نفر و گستره اي به مساحت يك ميليون كيلومتر مربع تحت تاثير قرار داده است. بسياري از  ... “چالش ها و راهبردهای مقابله با ريزگردها در ايران(1)”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده