هشدار نرم نهاد های مردمی به نمایندگان مجلس…

درخواست 115 تشکل مردم نهاد از نمایندگان مجلس برای رعایت اعتدال و عقلانیت… 115 تشکل مردم نهاد و حامي محيط زيست با ارسال نامه اي سرگشاده آمادگي خود را براي ورود موضوعات مربوط به محيط زيست در برنامه ششم، انعکاس مشکلات مرتبط در استان ها و پيگيري جهت رفع چالش ها و همکاري جدي با نمايندگان مردم، مسوولان حفاظت محيط زيست استان ها و ساير دستگاه هاي ذي ربط در هر يک از حوزه هاي انتخابي اعلام کردند. جمعي از گروه هاي مردم نهاد و افراد حقوقي حامي محيط زيست در نامه اي…    ... “هشدار نرم نهاد های مردمی به نمایندگان مجلس…”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده