روزگار ناخوش بلوط‌های دنا

هرساله ۲۰درصد از وسعت جنگل‌های زاگرس در استان کهگیلویه و بویر احمد کاسته می‌شود و با ادامه این روند روزی حسرت یک بلوط ایستاده در دنا به دل همگان خواهد ماند.از یک میلیون هکتار جنگل در استان کهگیلویه و بویراحمد ۸۰ درصد آن پوشیده از درختان بلوط است و این جنگل ها۲۰ درصد از جنگل های بلوط حوزه زاگرس را تشکیل می دهند که بیشتر در ارتفاعات ۷۰۰ تا دو هزار و ۱۰۰ متری بالاتر از سطح دریا پراکنده هستند.همسایگی این درخت سخت جان با مردمان سختی کشیده زاگرس در طول تاریخ پیوندی دیرینه ایجاد کرده تا بلوط در همه بخش های زندگی مردم نقش داشته باشد. گزارش کامل

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده