اول ماه مه (یازده اردیبهشت)، روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. حزب‌های کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات و راهپیمائی‌های خیابانی برگزار می‌کنند. دهها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهای مختلف (به استثنای ایالات متحده ، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود.