کاسبی در پوکهرا – یک ساعت تا مرکز زلزله نپال – ادامه دارد!

کاسبی در پوکهرا – یک ساعت تا مرکز زلزله نپال – ادامه دارد! دو روز پس از مرگ بارترین فاجعه هشتادسال گذشته در کشور نپال، خارجی ها در اطراف دریاچه ی خوش منظره ی شهر جمعند، خرید می کنند، در کافه ها و رستوران ها می نوشند و می خورند و برنامه ی بعدی سفر خود را تدارک می بینند! (آری رسم روزگار چنین است)!! فقط با یک ساعت رانندگی از کانون زلزله! کاسبی مثل همیشه جریان دارد، سفر با قایق بر روی دریاچه و پرواز با پاراگلایدر در شهری که از زمین لرزه ی ویران گر در امان  ... “کاسبی در پوکهرا – یک ساعت تا مرکز زلزله نپال – ادامه دارد!”

ادامه ←