معرفی کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی شهری

  عنوان کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی پسماندها مولفین: محمدرضا صبور، مهدی قنبرزاده لک ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرطوسی چاپ اول، 1390 تولید مواد زائد در انواع مختلف و با درجات خطرآفرینی متفاوت بر زندگی انسان و محیط زیست، محصول بالارفتن استانداردهای زندگی است. مدیریت پسماند با توجه به قانون مدیریت پسماند مصوب مجلس شورای اسلامی و حساسیت های مراکز و دستگاههای نظارتی و کنترلی محیط زیست داخلی و بین المللی ، از جمله مباحث جدی محسوب می شود. از میان روش های مختلف امحا پسماند اعم از شهری، صنعتی، کشاورزی، بیمارستانی و خطرناک، یکی از روش های موثر ( و در برخی موارد تنها گزینه موثر) بکارگیری مجموعه زباله سوزی است. فرایند زباله سوزی پسماندها به دلیل عدم نیاز به مراقبت های طولانی مدت پس از عمیات دفع(برخلاف روش دفن زمینی) و نیز امکان استحصال انرژی از آن، از جمله روش های مورد توجه در امر امحای  ... “معرفی کتاب: مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی شهری”

ادامه ←